Davanje (isplata) novogodišnjih paketića deci zaposlenih

Autor: 07/12/2015 Aktuelno, Vesti

Obzirom da se približavaju kraj poslovne godine i novogodišnji i božićni praznici, obaveštavamo Vas o mogućnostima isplate zaposlenima naknade na ime paketića za prethodno pomenute praznike.

Zakonom o radu u članu 119. stav 2. predviđeno je da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u iznosu, odnosno vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Ova primanja se, shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu, ne smatraju zaradom do iznosa koji je utvrđen zakonom.

Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog (bilo u novcu ili robi), do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije propisano kojim aktom će tu mogućnost poslodavac da utvrdi. Najčešće je mogućnost davanja poklona deci za Novu godinu i Božić uređena opštim aktom poslodavca (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Kod poslodavaca koji nemaju opšti akt, ili tim aktom nisu regulisali mogućnost davanja deci zaposlenih poklona povodom Nove godine i Božića, nema smetnji da, neposrednom primenom Zakona o radu (član 119. stav 2.) direktor, donese odluku o mogućnosti davanja poklona deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića.

Zakonom o porezu na dohodak građana u članu 18. stav 1. tačka 6), propisano je da se „ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9,031 dinara godišnje po jednom detetu.

Kako isplata većeg iznosa na ime poklona od neoporezivog ima karakter zarade, to proizilazi da je poslodavac dužan da na iznos poklona koji je veći od neoporezivog plati porez i doprinose kao na zaradu.