Aktuelno

SD3icR3

Davanje (isplata) novogodišnjih paketića deci zaposlenih

Autor: | Aktuelno, Vesti

Obzirom da se približavaju kraj poslovne godine i novogodišnji i božićni praznici, obaveštavamo Vas o mogućnostima isplate zaposlenima naknade na ime paketića za prethodno pomenute praznike. Zakonom o radu u članu 119. stav 2. predviđeno je da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u iznosu, odnosno vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Ova primanja se, shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu, ne smatraju zaradom do iznosa koji je utvrđen zakonom. Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog (bilo u novcu ili robi), do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije propisano kojim aktom će tu mogućnost poslodavac da utvrdi. Najčešće je mogućnost davanja poklona deci za Novu godinu i Božić uređena opštim aktom poslodavca (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Kod poslodavaca koji nemaju opšti akt,…

Opširnije